Hvordan fungerer det?

Dine opplysninger

Informasjonen jeg ber om gir meg akkurat nok opplysninger til å søke opp din bolig i eiendomsregisteret vårt hvor vi har tilgang til alle eiendomstransaksjoner flere tiår tilbake i tid. I de aller fleste tilfeller kan jeg også se bilder av din bolig, fra forrige gang den ble solgt. Dette, i kombinasjon med opplysninger om eventuell oppussing i etterkant, danner et godt bilde av boligens standard.

Faktorerer som påvirker verdiestimatet

Det er mange faktorer som spiller inn når vi som eiendomsmeglere skal sette en antatt markedspris i dagens boligmarked, herunder bl.a.:
  • Boligens fasiliteter (eksempler: heis, balkong, sol- og lysforhold, parkering/garasje)
  • Boligens standard
  • Beliggenhet (gate, nabolag og den interne beliggenheten i bygget)
  • Dagens boligmarked og sammenlignbare salg